Λόγω της φύσης του IRC, που περιλαμβάνει ελεύθερη πρόσβαση από τον οποιοδήποτε με χρήση λογισμικού, με τη σύνδεση σας στο διακομιστή (server) του δικτύου NEWchat, δηλώνετε ότι αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και επίσης σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), δηλώνετε ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι αφού ενημερώθηκατε επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το δίκτυο, δίνετε με την σύνδεση τη συγκατάθεσή σας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Δήλωση απορρήτου και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του δικτύου.

Αν δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης παρακαλούμε να αποσυνδεθείτε από το NEWchat.gr

Το NEWchat.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προειδοποίηση όρους αλλά και προϋποθέσεις πρόσβασης.

Γενικά

 1. To NEWchat.gr είναι ιδιωτικό τηλεπικοινωνιακό / πληροφοριάκο σύστημα, συγχρονισμένης τηλεδιάσκεψης
 2. Η τηλεδιάσκεψη αφορά αποκλειστικά γραπτά δεδομένα κειμένου (μηνύματα)
 3. Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει δωρεάν χρήση ιδιωτικού συστήματος τηλεδιάσκεψης (chat) μέσω διαδικτύου .
 4. Το πληροφοριάκο σύστημα αποτελείται από διασημειακά – υβριδικά διασυνδεδεμένους (linked) μεταξύ τους ιδιωτικούς αυτόνομους διακομιστές (servers) που σχηματίζουν ιδιωτικό δίκτυο υπολογιστών, εφεξής “Δίκτυο”
 5. Η πρόσβαση στο δίκτυο παρέχεται ελεύθερα και δωρεάν.
 6. Η σύνδεση απαιτεί χρήση ειδικού λογισμικού (Chat Client) και επιλογή ψευδώνυμου
 7. Η πρόσβαση σας παρέχεται ως έχει. ∆εν πηγάζει κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση προς τους διαχειριστές/χειριστές του δικτύου.
 8. Με την σύνδεση σας στο δίκτυο, αποδέχεστε ρητά και χωρίς επιφύλαξη τους όρους πρόσβασης και ότι η πρόσβαση αφορά ιδιωτικό κυβερνοχώρο / ιδιωτικό πληροφοριακό σύστημα. Επίσης αποδέχεστε ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι η χρήση του γίνεται με την ιδιότητα σας να είναι αυτή του επισκέπτη ή εγγεγραμμένου επισκέπτη (εφεξής “επισκέπτης” και “εγγεγραμμένος επισκέπτης”). Η άδεια πρόσβασης μπορεί να ανακληθεί ανα πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση αιτιολόγησης.
 9. Το Δίκτυο δεν απαιτεί ούτε δύναται να επιβεβαιώνει τα πραγματικά στοιχεία των επισκεπτών και εγγεγραμμένων επισκεπτών
 10. Η χρήση της πρόσβασης επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, έχοντας πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Με την χρήση της πρόσβασης αυτομάτως δηλώνετε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας.
 11. Με την σύνδεση σας στο δίκτυο φέρετε την αποκλειστική ευθύνη ότι η πρόσβαση χρησιμοποιείται σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την πρόσβαση στο δίκτυο , για τη μετάδοση εν γνώση σας ηλεκτρονικών ιών (computer viruses και κακόβουλου παράνομου λογισμικού γενικά) για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό, υβριστικό, άσεμνο, απειλητικού χαρακτήρα, ή που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος, ή ενθαρρύνει συμπεριφορές για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, ή για την αποστολή του εν λόγω υλικού μεμονωμένα σε άλλους επισκέπτες αλλά και σε κανάλια συζητήσεων του δικτύου με τρόπο που συνιστά παράβαση ή παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων.

 

Επιπρόσθετα απαγορεύεται ρητά η μετάδοση περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο, που αφορά παράνομες και εγκληματικές συμπεριφορές ,ενέργειες και δραστηριότητες κατά την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

– Αναφορά σε χρήση η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και όπλων

– Πορνογραφία ανηλίκων

– Εγκληματικές οργανώσεις

– Περιεχόμενο παντός είδους που αφορά συμπεριφορές και κακοποίηση ανηλίκων

– Υποκίνηση βίας και μίσους

– Τα εγκλήματα περί τα ήθη

– Απάτες μέσω διαδικτύου

– Παράνομη διείσδυση σε υπολογιστικά συστήματα

– Διακίνηση πειρατείας λογισμικού,

– Σωματεμπορία

– Υφαρπαγή προσωπικών δεδομένων

– Κυβερνοτρομοκρατία (οι απειλές ζωής, παρενόχληση, οι συκοφαντίες, οι εξυβρίσεις, οι κακόβουλες δημοσιεύσεις φωτογραφιών και βίντεο, η δημοσίευση ή απειλή δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων τρίτων doxing)

Το δίκτυο θα συνεργάζεται με τις Ελληνικές/Ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές, εφόσον ζητηθεί νομίμως, σε κάθε περίπτωση παραβίασης νομοθεσίας.

Η παραβίαση του κανονισμού, με επιφύλαξη άσκησης παντός νόμιμου δικαιώματος, επιφέρει εφαρμογή αποτρεπτικών μέτρων και μόνιμο αποκλεισμό πρόσβασης από το δίκτυο.

Ποινές – αποτρεπτικά και επανορθωτικά μέτρα

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ποινές και τα αποτρεπτικά/επανορθωτικά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Σύσταση,
 2. Αποβολή (KILL), εφεξής, αποβολή, έχει προσωρινό χαρακτήρα
 3. Αποκλεισμός πρόσβασης (AKILL,GLINE,K-LINE,SNLINE) εφεξής αποκλεισμός πρόσβασης. Ο αποκλεισμός πρόσβασης μπορεί να είναι προσωρινός ή μόνιμος
 4. Αναστολή χρήσης (Suspend) εγγεγραμμένου ψευδωνύμου η εγγεγραμμένου καναλιού , εφεξής αναστολή χρήσης. Η αναστολή χρήσης μπορεί να έχει προσωρινό η και μόνιμο χαρακτήρα
 5. Απαγόρευση χρήσης (Forbid / SQLINE) εγγεγραμμένου η μη ψευδωνύμου και καναλιού (Forbid), εφεξής απαγόρευση χρήσης . H απαγόρευση χρήσης έχει μόνιμο χαρακτήρα.
 6. Διαγραφή χρήσης (Drop) εγγεγραμμένου ψευδωνύμου και καναλιού , εφεξής διαγραφή
 7. Απαγόρευση μετάδοσης περιεχομένου (SHUN) εφεξής απαγόρευση μετάδοσης, με προσωρινό η μόνιμο χαρακτήρα.
 8. Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου για εγγραφή , ειδικό μέτρο που έχει μόνιμο χαρακτήρα.
 9. Ειδικά φίλτρα κατά της μη ζητηθείσας ηλεκτρονικής επικοινωνίας (Anti-Spam), ειδικά μέτρα που έχουν μόνιμο χαρακτήρα

Το δίκτυο και κατ επέκταση οι χειριστές και διαχειριστές του, διατηρούν το δικαίωμα αποβολής, αποκλεισμού πρόσβασης, διαγράφης, απαγόρευσης αναστολής χρήσης καθώς και της χρήσης των προσθέτων ποινών αλλά και αποτρεπτικών επανορθωτικών μέτρων, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, μεμονωμένα, μαζικά, συνδυαστικά, με οποιαδήποτε εφαρμογή , για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης.


Το δίκτυο στηρίζεται αποκλειστικά στον εθελοντισμό και ιδιωτικά κεφάλαια των διαχειριστών των διακομιστών (servers) και στην εθελοντική προσφορά σε χρόνο των διαχειριστών αλλά και των χειριστών (Administrators – Operators).

Διαχειριστής Δικτύου (Network Administrator)

Ο εγγεγραμμένος επισκέπτης που εθελοντικά έχει προχωρήσει στην διασύνδεση ιδιωτικού διακομιστή/ων του, με το Δίκτυο και αποκτά την ιδιότητα του Διαχειριστή Δικτύου, εφεξής Διαχειριστής Δικτύου. Δικαίωμα αίτησης διασύνδεσης έχουν αποκλειστικά και μόνο πρώην χείριστές και διαχειριστές και νυν χειριστές του δικτύου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προχωρήσει στο παρελθόν στην διασύνδεση διακομιστή σε άλλο δίκτυο και δεν έχουν ασκήσει χρέη χειριστή ή διαχειριστή δικτύου σε τρίτα δίκτυα. Η διασύνδεση νέου διακομιστή εγκρίνεται από το σύνολο των διαχειριστών δικτύου με δικαίωμα ψήφου.

Υπερχειριστής Δικτύου (Super Services Operator)

O Xειριστής Δικτύου που συνδράμει εθελοντικά ως διαχειριστής, και αποκτά την ιδιότητα Διαχειριστή, εφεξής Υπερχειριστής Δικτύου. Εκτελεί χρέη εποπτείας (Ηead of Operators) όλων των χειριστών του δικτύου, έχει πρόσβαση σε όλους τους διακομιστές του δικτύου (O-Line). Yπάρχει μόνο ένας (1) Υπερχειριστής στο Δίκτυο. Επιλέγεται και ορίζεται από τον υπερδιαχειριστή δικτύου.

Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνονται εκτός των άλλων η εποπτεία συνολικά των εγγεγραμμένων επισκέπτων με ιδιότητα ιδρυτή του δικτύου, των εσωτερικών κανονισμών των καναλιών, η μεταβίβαση καναλιών και ο ορισμός / αλλαγή διαδόχου και η εποπτεία σωστής λειτουργίας / χειριστών των καναλιών #nostalgia και #help 

Έχει δικαίωμα επέμβασης στην εσωτερική λειτουργία καναλιών με την ιδιότητα του Ιδρυτή καθώς και το δικαίωμα αλλαγής οιουδήποτε περιεχομένου σε περίπτωση παραβίασης των όρων αποδεκτής χρήσης. Μπορεί να επιβάλει ποινές αναστολής χρήσης ψευδωνύμων και καναλιών.

Έχει το δικαίωμα να παύσει προσωρινά έως ένα (1) μήνα ή οριστικά χειριστή καναλιού #nostalgia καθώς και το δικαίωμα να παύσει προσωρινά έως και ένα (1) μήνα την ιδιότητα χειριστή δικτύου, χειριστή διακομιστή σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού αποδεκτής χρήσης ή του εσωτερικού κανονισμού  ή και να παραπέμψει τον χειριστή απευθείας για οριστική παύση από τους Διαχειριστές Δικτύου μετά από ψηφοφορία. Με την ενεργοποίηση της παύσης ο χειριστής θα πρέπει άμεσα να αποχωρήσει από όλα τα επίσημα κανάλια του Δικτύου.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον χειριστή από τα κανάλια και να τον αποβάλει από το δίκτυο, με επιβολή των σχετικών μέτρων . Ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις , εάν διαπιστώσει παράνομη πρόσβαση και χρήση της ιδιότητας χειριστή από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο, ή στην περίπτωση που ο χειριστής δικτύου συνεχίζει να μη συμμορφώνεται μπορεί να αναστείλει προσωρινά όλες τις ενεργές O-Lines (nooline) του συγκεκριμένου διακομιστή.

Για τις ενέργειες του ενημερώνει τον Υπερδιαχειριστή Δικτύου.

Χειριστής Δικτύου (Services Operator)

O εγγεγραμμένος επισκέπτης που συνδράμει εθελοντικά ως χειρίστης/operator σε διακομιστή/ες του Δικτύου, και αποκτά την ιδιότητα Χειριστή Δικτύου, εφεξής Χειριστής Δικτύου. Επιλέγεται από διαχειριστή δικτύου με διασυνδεδεμένο διακομιστή, εγκρίνεται από το σύνολο των Διαχειριστών Δικτύου με δικαίωμα ψήφου. Αποκλείονται αυτόματα ως υποψήφιοι χείριστες, όσοι συμμετέχουν ή συμμετείχαν ως χειριστές/ διαχειριστές δικτύου σε τρίτα δίκτυα.

Με την προϋπόθεση έγκρισης της υποψηφιότητας του από τους Διαχειριστές Δικτύου, ο υποψήφιος Χειριστής Δικτύου θα πρέπει στην συνέχεια να περάσει από το στάδιο του Δόκιμου Χειριστή Δικτύου, κατά το οποίο αξιολογείται και εκπαιδεύεται για εύλογο χρονικό διάστημα. Στο στάδιο αυτό έχει περιορισμένη πρόσβαση, εκπαιδεύεται και αξιολογείται από τον Υπερχειριστή δικτύου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την εποπτεία αλλά και για την τελική αξιολόγησή του. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης ακολουθεί οριστική και αμετάκλητη παύση της υποψηφιότητας Δόκιμου Χειριστή Δικτύου.  Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης ο Υπερχειριστής Δικτύου ενημερώνει το σύνολο των Χειριστών / Διαχειριστών για την θετική του εισήγηση και ο Υπερδιαχειριστής Δικτύου ολοκληρώνει την προσθήκη του ως Χειριστή Δικτύου 

Χειριστής Διακομιστή (Local Operator)

O εγγεγραμμένος επισκέπτης που συνδράμει εθελοντικά ως τοπικός χειρίστης/operator σε διακομιστή του Δικτύου, και αποκτά την ιδιότητα Χειριστή Διακομιστή εφεξής Χειριστής Διακομιστή . Επιλέγεται από διαχειριστή δικτύου με διασυνδεδεμένο διακομιστή, εγκρίνεται από το σύνολο των Διαχειριστών Δικτύου με δικαίωμα ψήφου. Αποκλείονται αυτόματα ως υποψήφιοι χείριστές, όσοι συμμετέχουν ή συμμετείχαν ως χείριστες/ διαχειριστές δικτύου σε τρίτα δίκτυα.

Με την προϋπόθεση έγκρισης της υποψηφιότητας του από τους Διαχειριστές Δικτύου, ο υποψήφιος Χειριστής Διακομιστή θα πρέπει να στην συνέχεια να περάσει από το στάδιο του Δόκιμου Χειριστή, κατά το οποίο αξιολογείται και εκπαιδεύεται για εύλογο χρονικό διάστημα. Στο στάδιο αυτό δεν έχει πρόσβαση Oline και δεν του επιτρέπεται η συμμετοχή στα επίσημα κανάλια του Δικτύου με εξαίρεση το κανάλι #Help που αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης του. Έχει το δικαίωμα μέσω hostserv χρήσης vhost το οποίο εγκρίνεται από τον Υπερχειριστή δικτύου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την εποπτεία αλλά και για την τελική αξιολόγηση του. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης ακολουθεί οριστική και αμετάκλητη παύση της υποψηφιότητας Δόκιμου Χειριστή. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης ο Υπερχειριστής Δικτύου ενημερώνει το σύνολο των Χειριστών / Διαχειριστών για την θετική του εισήγηση και ο αρμόδιος Διαχειριστής του Διακομιστή στον οποίο ήταν υποψήφιος ολοκληρώνει την προσθήκη της πρόσβασης O-Line 

Υπερδιαχειριστής Δικτύου (Network Root Administrator – Services Root)

O Διαχειριστής που έχει στην νόμιμη κατοχή του τα δικαιώματα χρήσης του domain του δικτύου (www.NEWchat.gr) και τρέχει εθελοντικά τον κεντρικό διακομιστή του Δικτύου καθώς και την βάση δεδομένων (services), εφεξής Υπερδιαχειριστής Δικτύου.

Υπάρχει μόνο ένας (1) στο δίκτυο. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του μετράει διπλά, ενώ διατηρεί δικαίωμα άσκησης βέτο στην προσθήκη νέων χειριστών / διαχειριστών / διακομιστών για λόγους διασφάλισης GDPR.

Bots με πρόσβαση Χειριστή Δικτύου και  χορήγηση άδειας VHOST μέσω Hostserv

Επιτρέπεται στους Διαχειριστές Δικτύου με διασυνδεδεμένο Διακομιστή χρήση ΒΟΤ με δικαίωμα πρόσβασης έως και Χειριστή Δικτύου,  υπό την προϋπόθεση της αποκλειστικής χρήσης και πρόσβασης αλλά και της αποκλειστικής ευθύνης διαχείρισης και εποπτείας λειτουργίας τους από τον ίδιο τον Διαχειριστή 

Ενέργειες γενόμενες από BOT με δικαίωμα πρόσβασης , θεωρούνται ως ενέργειες γενόμενες από τον ίδιο τον Διαχειριστή.

Η χορήγηση άδειας VHOST εναπόκειται αποκλειστικά στον Υπερχειριστή Δικτύου και αυστηρά και μόνο στα πλαίσια εγκεκριμένης υποψηφιότητας Δόκιμου Χειριστή.

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, το Δίκτυο σας παρέχει το περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη εκχωρήσιμο, χωρίς δυνατότητα υπο-αδειοδότησης, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα ως εγγεγραμμένος επισκέπτης, χρήσης εγγεγραμμένου λογαριασμού ψευδωνύμου (Registered Nickname), εφεξής εγγεγραμμένο ψευδώνυμο, για τον Επιτρεπόμενο σκοπό, όπως ορίζεται στο άρθρο 3. H παραβίαση του κανονισμού αυτού, με επιφύλαξη άσκησης παντός νόμιμου δικαιώματος, επιφέρει διαγραφή ψευδωνύμου, τυχόν συσχετισμένων ψευδωνύμων και καναλιών και μόνιμο αποκλεισμό πρόσβασης από το δίκτυο.

Για τη χρήση εγγεγραμμένου ψευδωνύμου απαιτείται η συσχέτιση και επαλήθευση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας (1) χρήσης, τα λεγόμενα email διάρκειας μερικών λεπτών.

Καμία αλλαγή δεν θα επιτρέπεται σε εγγεγραμμένα ψευδώνυμα που έχουν συσχετίσει email μιας χρήσης καθώς ο ιδιος ο εγγεγραμμένος επισκέπτης , εν γνώση του και κατ’ επιλογή του, δεν θα έχει πρόσβαση στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την εγγραφή. Οι Διαχειριστές Δικτύου θα διαγράφουν τα ψευδώνυμά αυτά. Η δόλια, κακόβουλη και κατ επανάληψη χρήση των απαγορευμένων αυτών υπηρεσιών στοιχειοθετεί παρακώλυση λειτουργίας του δικτύου κατά το άρθρο 292Β παράγραφος 1 του νόμου 4411/2016 και επιφέρει με επιφύλαξη άσκησης παντός νόμιμου δικαιώματος, αυτόματο / μόνιμο αποκλεισμό πρόσβασης από το δίκτυο

Το εγγεγραμμένο ψευδώνυμο που συσχετίστηκε πρώτο με τον λογαριασμό θα θεωρείται το Master Nickname (βασικo ψευδώνυμο) για την προθήκη και συσχέτιση άλλων ψευδωνύμων από τον ίδιο εγγεγραμμένο επισκέπτη με την εντολή GROUP. Για την συσχέτιση άλλων ψευδώνυμων απαιτείται το επιλεγμένο ψευδώνυμο να μην είναι ήδη κατοχυρωμένο, η κατοχύρωση και συσχέτιση γίνεται αυτόματα με την εκτέλεση της εντολής GROUP.

Με ειδική άδεια απο τον Υπερδιαχειριστή Δικτύου μπορεί να γίνει συσχέτιση ήδη κατοχυρωμένων (registered) ψευδωνύμων σε GROUP, με την προϋπόθεση ότι αποδειχθεί η χρήση από τον ίδιο εγγεγραμμένο επισκέπτη. Εφόσον εγκριθεί το αίτημα, την διαδικασία ολοκλήρωσης την αναλαμβάνει ο Υπερδιαχειριστής Δικτύου.

Το εγγεγραμμένο ψευδώνυμο (Nickname) και ο κωδικός πρόσβασης (Password) είναι αυστηρώς προσωπικά, μη μεταβιβάσιμα και μη κοινοποιήσιμα σε τρίτα πρόσωπα. Οιαδήποτε κοινοποίηση αυτών από τον εγγεγραμμένο επισκέπτη γίνεται πάντοτε με αποκλειστική ευθύνη του ιδίου. Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος επισκέπτης ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης (Password) αρκεί να προβεί στην εντολή «RESETPASS» Επαναφοράς κωδικού προκειμένου αυτόματα το σύστημα να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο γεγραμμένος επισκέπτης, με θέμα «Επαναφορά κωδικού».

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, το Δίκτυο σας παρέχει το περιορισμένο, μη αποκλειστικό , χωρίς δυνατότητα υπο-αδειοδότησης, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα ίδρυσης – εγγραφής (register) εγγεγραμμένων καναλιών (Channels), εφεξής εγγεγραμμένα κανάλια, ως εγγεγραμμένος επισκέπτης , με συσχέτιση του εγγεγραμμένου ψευδωνύμου σας με την ιδιότητα του Founder (Ιδρυτή), εφεξής Ιδρυτής.

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, το Δίκτυο σας παρέχει το περιορισμένο, μη αποκλειστικό ,χωρίς δυνατότητα υπο-αδειοδότησης, δικαίωμα διαχείρισης εγγεγραμμένων καναλιών ως Ιδρυτής. Ο Ιδρυτής έχει το δικαίωμα διαχείρισης των εγγεγραμμένων καναλιών του. Το δικαίωμα διαχείρισης περιλαμβάνει και την εφαρμογή κατά την κρίση του Ιδρυτή εσωτερικού κανονισμού στα κανάλια του εφόσον τηρούνται οι όροι αποδεκτής χρήσης του Δικτύου. Ο εσωτερικός κανονισμός θα πρέπει να είναι αναρτημένος σε εμφανές σημείο για τους υπόλοιπους επισκέπτες / εγγεγραμμένους επισκέπτες. Καθίσταταται σαφές ότι σε κάθε περίπτωση, οι όροι πρόσβασης του δικτύου, θα υπερισχύουν του όποιου εσωτερικού κανονισμού καναλιών.

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, το Δίκτυο σας παρέχει το περιορισμένο, μη αποκλειστικό,δικαίωμα εποπτείας εγγεγραμμένων καναλιών ως Ιδρυτής. Ο Ιδρυτής έχει το δικαίωμα εποπτείας περιεχομένου των εγγεγραμμένων καναλιών του που περιλαμβάνει και την δυνατότητα να επιλέγει και να ορίζει χειριστές καναλιού, με δικαίωμα εποπτείας κατά την διακριτική του κρίση. Επίσης περιλαμβάνει την δυνατότητα να εξουσιοδοτεί χειριστές του εγγεγραμμένου καναλιού με το προνόμιοπρόσβασης ACCESS_CHANGE. Οι χειριστές καναλιού με το προνόμιο πρόσβασης ACCESS_CHANGE έχουν την δυνατότητα με εξουσιοδότηση του Ιδρυτή να επιλέγουν και να ορίζουν χειριστές καναλιού με δικαίωμα εποπτείας στο εγγεγραμμένο κανάλι. Τέλος περιλαμβάνει την δυνατότητα αποκλεισμού, πρόσβασης στο εγγεγραμμένο κανάλι , για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης.

Το δικαίωμα εποπτείας δεν περιλαμβάνει την δυνατότητα αποκλεισμού πρόσβασης σε χειριστές και διαχειριστές Δικτύου, ορίζεται όμως ρητά ότι οι Χειριστές/Διαχειριστές δεν θα επεμβαίνουν στην εσωτερική λειτουργία καναλιών παρά μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ελέγχου και διαπίστωσης περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό αποδεκτής χρήσης. Οι Χειριστές / Διαχειριστές Δικτύου θα δηλώνουν την διενέργεια του ελέγχου κατά την είσοδο τους στο κανάλι. Οι Χειριστές Διακομιστών (Local Operators) δεν έχουν το δικαίωμα άσκησης ελέγχου. Εξαίρεση αποτελεί το παρακάτω άρθρο 25.

Ο αποκλεισμός πρόσβασης σε χειριστή/διαχειριστή κατά την άσκηση ελέγχου επιφέρει κατά την διακριτική ευχέρεια του Χειριστή/Διαχειριστή ποινή αποκλεισμού πρόσβασης από το δίκτυο και επιπρόσθετα κατά την διακριτική ευχέρεια των Διαχειριστών ποινή αναστολής καναλιού σε περίπτωση που ο αποκλεισμός έγινε από τον Ιδρυτή και ποινή αναστολής εγγεγραμμένου ψευδωνύμου του. Οι χείριστες/διαχειριστές έχουν το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να αφαιρέσουν τον αποκλεισμό πρόσβασης. Εάν ο αποκλεισμός πρόσβασης συνοδεύεται από εξύβριση τότε επιφέρει ποινή μόνιμου αποκλεισμού και απαγόρευση χρήσης του εγγεγραμμένου ψευδωνύμου ή και εγγεγραμμένου καναλιού αν η εξύβριση έγινε από τον Ιδρυτή.

Σε περίπτωση δεύτερου διαδοχικού αποκλεισμού πρόσβασης σε χειριστή/διαχειριστή κατά την άσκηση ελέγχου , ο χειριστής/  διαχειριστής έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε εκκαθάριση του εγγεγραμμένου καναλιού με μαζικό αποκλεισμό πρόσβασης και ποινή αναστολής λειτουργίας μέχρι να επικοινωνήσει ο Ιδρυτής του εγγεγραμμένου καναλιού με το Δίκτυο. Αν ο δεύτερος διαδοχικός αποκλεισμός έγινε από τον ιδρυτή το κανάλι κλείνει οριστικά και απαγορεύεται μόνιμα η χρήση του. Επιπρόσθετα επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης στο εγγεγραμμένο ψευδώνυμο του Ιδρυτή και μόνιμος αποκλεισμός πρόσβασης.

Διαχωρισμός ιδιότητας Χειριστή καναλιού και επισκέπτη και ιδιότητας Χειριστή/Διαχειριστή Δικτύου

Διαχωρίζεται η ιδιότητα χειριστή καναλιού από τις ιδιότητες Χειριστή και Διαχειριστή Δικτύου. Για τους Χειριστές και Διαχειριστές Δικτύου εφόσον εκτελούν καθήκοντα χειριστή καναλιού ισχύει ισότιμα ότι ισχύει και για τους υπολοίπους χειριστές καναλιού με βάση τον κανονισμό του εκάστοτε εγγεγραμμένου καναλιού. Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που δεν έχουν ιδιότητα χειριστή καναλιού αλλά παραμένουν στο κανάλι ως εγγεγραμμένοι επισκέπτες , ισχύει ισότιμα ότι ισχύει και για τους υπολοίπους επισκέπτες/εγγεγραμμένους επισκέπτες του εκάστοτε εγγεγραμμένου καναλιού. Διευκρινίζεται όμως ότι πρωταρχικό καθήκον των Χειριστών/ Διαχειριστών είναι η εποπτεία των όρων αποδεκτής χρήσης και πρόσβασης του Δικτύου, σε περίπτωση διαπίστωσης περιπτώσεων μη συμμόρφωσης εντός των καναλιών, οφείλουν να προχωρούν στην επιβολή αποτρεπτικών μέτρων, χωρίς εξαιρέσεις. Η πλημμελή άσκηση του καθήκοντος αυτού αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και οδηγεί σε πειθαρχικά μέτρα.

Καταχρηστικός αποκλεισμός Χειριστή / Διαχειριστή Δικτύου από εγγεγραμμένο κανάλι

Ο Ιδρυτής/ Χείριστης καναλιού έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση σε Χειριστή / Διαχειριστή Δικτύου εφόσον παραμένουν στο κανάλι ως χειριστές καναλιού / επισκέπτες. Επειδή όμως οι χειριστές και διαχειριστές συμμετέχουν ισότιμα δεν θα πρέπει να γένονται στόχος για λόγους “προβολής”. Ο αποκλεισμός πρόσβασης, χωρίς πρόκληση, σε Χειριστή/Διαχειριστή για λόγους προβολής με στόχο την ιδιότητα του, επιφέρει ποινή αποκλεισμού από το δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τον αποκλεισμό πρόσβασης από το εγγεγραμμένο κανάλι.

Εάν συνοδεύεται από εξύβριση / προσβολή εφαρμόζονται τα περί εξύβρισης και με ιδιαίτερη βαρύτητα αν η εξύβριση έχει γίνει από τον ιδρυτή. Στην περίπτωση εξύβρισης/ προσβολής ο Χειριστής/Διαχειριστής έχει αυτομάτως το δικαίωμα άσκησης ελέγχου και εφαρμόζονται τα του άρθρου 24

Μεταβίβαση Εγγεγραμμένων Καναλιών / Ιδιότητας Ιδρυτή

Παρέχεται η υπό όρους δυνατότητα μεταβίβασης της ιδιότητας του Ιδρυτή, σε τρίτο εγγεγραμμένο επισκέπτη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ρητή και χωρίς επιφύλαξη συγκατάθεσης του νέου Ιδρυτή. Για την διασφάλιση της διαδικασίας, αλλά και της συναίνεσης, μεταβίβαση γίνεται αποκλειστικά με τον εξής τρόπο: Ο ιδρυτής του εγγεγραμμένου καναλιού θα πρέπει να αιτηθεί και να γνωστοποιήσει εγγράφως το Δίκτυο, με αποστολή της αίτησης από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει συσχετιστεί με το εγγεγραμμένοι ψευδώνυμο του, την πρόθεση του να μεταβιβάσει την ιδιότητα του Ιδρυτή και το εγγεγραμμένο ψευδώνυμο του νέου Ιδρυτή.

Ο νέος Ιδρυτής θα πρέπει εντός 5 ημερών να γνωστοποιήσει εγγράφως το Δίκτυο, με αποστολή από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει συσχετιστεί με το εγγεγραμμένο ψευδώνυμο του, την ρητή και χωρίς επιφύλαξη συναίνεση του στην μεταβίβαση την ιδιότητας του Ιδρυτή.

Η αποστολή γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου του δικτύου, [email protected] Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης εντός 5ημερών, η αίτηση θεωρείται άκυρη.

Με την δήλωση αποδοχής ο νέος Ιδρυτής υπεισέρχεται στην θέση του τέως Ιδρυτή με πλήρη εφαρμογή των άρθρων 23 και 24 τουπαρόντα κανονισμού. Ενας Διαχειριστής Δικτύου αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παρέχεται η υπό όρους δυνατότητα ορισμού / αλλαγής / παύσης Διαδόχου (Successor), εφεξής Διάδοχος, τρίτου εγγεγραμμένου επισκέπτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ρητή και χωρίς επιφύλαξη συγκατάθεση του του οριζόμενου Διάδοχου. Καθίσταται σαφές ότι σε περίπτωση λήξης ή διαγραφής του εγγεγραμμένου ψευδωνύμου του Ιδρυτή, ο Διάδοχος υπεισέρχεται αυτόματα στην θέση του Ιδρυτή με πλήρη εφαρμογή των άρθρων 23 και 24 του παρόντα κανονισμού. Για την διασφάλιση της διαδικασίας, αλλά και της συναίνεσης, η μεταβίβαση γίνεται αποκλειστικά με τον εξής τρόπο:

Ο ιδρυτής του εγγεγραμμένου καναλιού θα πρέπει να αιτηθεί και να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δίκτυο, με αποστολή της αίτησης από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει συσχετιστεί με το εγγεγραμμένο ψευδώνυμου του, την πρόθεση του να ορίσει διάδοχο και το εγγεγραμμένο ψευδώνυμο του διαδόχου.

Σε περίπτωση παύσης , απλά να ενημερώσει το δίκτυο ότι δεν επιθυμεί πλέον να υπάρχει Διάδοχος στο εγγεγραμμένο κανάλι του.

Ο Διάδοχος θα πρέπει εντός 5 ημερών να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δίκτυο, με αποστολή από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει συσχετιστεί με το εγγεγραμμένο ψευδώνυμο του, την ρητή και χωρίς επιφύλαξη συναίνεση του στον ορισμό του με την ιδιότητα του Διαδόχου.

Ο Διάδοχος μπορεί επίσης να αιτηθεί την παύση του από την θέση του Διαδόχου, ανα πάσα στιγμή,  με αποστολή αιτήματος από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει συσχετιστεί με το εγγεγραμμένο ψευδώνυμό του.

Η αποστολή γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου του δικτύου, [email protected] Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης εντός 5 ημερών, η αίτηση θεωρείται άκυρη.

Με την δήλωση αποδοχής , ένας διαχειριστής Δικτύου αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Την κατάργηση Διαδόχου την αναλαμβάνει ο Υπερδιαχειριστής Δικτύου.

Ειδικές περιπτώσεις Διαδοχής & Προσωρινή Απαλλαγή Ευθύνης Διαδόχου και Εξαιρέσεις

Σε περίπτωση λήξης του εγγεγραμμένου ψευδωνύμου του Ιδρυτή ενώ δεν έχει οριστεί Διάδοχος, τότε ο χειριστής καναλιού με θέση 1 στην λίστα πρόσβασης (Αccess list), εφεξής λίστα πρόσβασης, υπεισέρχεται αυτόματα στην θέση του Ιδρυτή ως Διάδοχος. Για διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών το κανάλι παραμένει παρά την λήξη του ψευδωνύμου υπο την ευθύνη του Ιδρυτή. Στo διάστημα αυτό ο ιδρυτής μπορεί να προχωρήσει σε επανεγγραφή (register) του ψευδωνύμου του η εγγραφή νέου ψευδωνύμου με τον ίδιο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ζητήσει από το Δίκτυο την επαναφορά του ως Ιδρυτή. Στο διάστημα των 15 ημερών ο αυτόματα οριζόμενος ως προσωρινός Ιδρυτής δεν έχει δικαίωμα διαχείρισης αλλά και χρήσης της εντολής διαγραφής του καναλιού. Μετά την πάροδο των 15 ημερών ο προσωρινός Ιδρυτής υπεισέρχεται επίσημα στην θέση του Ιδρυτή με πλήρη εφαρμογή των άρθρων 23 και 24 του παρόντα κανονισμού.

Εξαίρεση στο άρθρο αποτελεί η περίπτωση που ο χειριστής καναλιού με θέση 1 στην λίστα πρόσβασης , είχε πριν την λήξη του ψευδωνύμου του Ιδρυτή , προνόμιο πρόσβασης Ιδρυτή (founder level), εφεξής προνόμιο πρόσβασης. Το επίπεδο πρόσβασης 10.000 (Access List Level), εφεξής επίπεδο πρόσβασης είναι συνδεδεμένο με το προνόμιο του Ιδρυτή. O Ιδρυτής μπορεί να μεταβάλει τα επίπεδα πρόσβασης και την αντιστοίχιση τους με τα αντίστοιχα προνόμια πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή ο χειριστής καναλιού με θέση 1 στην λίστα πρόσβασης και προνόμιο πρόσβασης Ιδρυτή , υπεισέρχεται αυτόματα στην θέση του Ιδρυτή με πλήρη εφαρμογή των άρθρων 23 και 24 του παρόντα κανονισμού. Με εφαρμογή της εξαίρεσης του άρθρου, ο προηγούμενος Ιδρυτής δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επαναφορά του.

Η εντός των 15 ημερών χρήση δυνατοτήτων και προνομίων που είναι συνδεδεμένα με την ιδιότητα του Ιδρυτή, αλλά και η διαγραφή του καναλιού, από τον προσωρινό Ιδρυτή επιφέρει ποινή απαγόρευσης ή διαγραφής του εγγεγραμμένου ψευδωνύμου του, κατά την κρίση των διαχειριστών και μόνιμο αποκλεισμό πρόσβασης . Σε περίπτωση διαγραφής ο Υπερδιαχειριστής Δικτύου θα επαναφέρει το κανάλι.

Ο ιδρυτής πρέπει να γνωστοποιήσει εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε συσχετίσει με το εγγεγραμμένο ψευδώνυμο του το αίτημα για επαναφορά του ως Ιδρυτή. Η αποστολή του αιτήματος γίνεται προς την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], του δικτύου. Ενας διαχειριστής Δικτύου αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Απαλλαγή ευθύνης Χειριστή εγγεγραμμένου καναλιού (Channel Operator) με προνόμιο πρόσβασης Ιδρυτή (Founder Level)

Το επίπεδο πρόσβασης 10.000 είναι συνδεδεμένο με το προνόμιο του Ιδρυτή όχι όμως με το δικαίωμα ίδρυσης και διαχείρισης όπως ορίζονται στο άρθρο 23 του παρόντα κανονισμού. O Ιδρυτής μπορεί να μεταβάλει τα επίπεδα και τα συσχετιζόμενα προνόμια πρόσβασης .Το δικαίωμα διαχείρισης του εγγεγραμμένου καναλιού παραμένει σε κάθε περίπτωση στον Ιδρυτή του. Ιδρυτής μπορεί να είναι μόνο ένας σε κάθε κανάλι. Το δίκτυο δεν αναγνωρίζει τον χειριστή καναλιού με επίπεδο πρόσβασης Ιδρυτή, ως ιδρυτή οπότε τον απαλλάσσει από κάθε ευθύνη διαχείρισης. Όλες οι ενέργειες διαχείρισης από τον χειριστή καναλιού με επίπεδο πρόσβασης Ιδρυτή, αναγνωρίζονται ως γενόμενες από τον ίδιο τον ιδρυτή.

Απαλλαγή ευθύνης Εγγεγραμμένων Επισκεπτών – Χειριστών και Διαχειριστών Δικτύου με προνόμια πρόσβασης που τελούν χρέη χειριστή εγγεγραμμένου καναλιού (Channel Operator)

Τα προνόμια πρόσβασης είναι τα ακόλουθα:

 • ACCESS_CHANGE Allowed to modify the access list
 • ACCESS_LIST Allowed to view the access list
 • NOKICK Prevents users being kicked by Services
 • FANTASIA Allowed to use fantasy commands
 • GREET Greet message displayed on join
 • AUTOVOICE Automatic voice on join
 • VOICEME Allowed to (de)voice him/herself
 • VOICE Allowed to (de)voice users
 • INFO Allowed to get full INFO output
 • SAY Allowed to use SAY and ACT commands
 • AUTOHALFOP Automatic halfop upon join
 • HALFOPME Allowed to (de)halfop him/herself
 • HALFOP Allowed to (de)halfop users
 • KICK Allowed to use the KICK command
 • SIGNKICK No signed kick when SIGNKICK LEVEL is used
 • BAN Allowed to ban users
 • TOPIC Allowed to change channel topics
 • MODE Allowed to use the MODE command
 • GETKEY Allowed to use GETKEY command
 • INVITE Allowed to use the INVITE command
 • UNBAN Allowed to unban users
 • AUTOOP Automatic channel operator status upon join
 • OPME Allowed to (de)op him/herself
 • OP Allowed to (de)op users
 • AUTOPROTECT Automatic protect upon join
 • AKICK Allowed to use the AKICK command
 • BADWORDS Allowed to modify channel badwords list
 • ASSIGN Allowed to assign/unassign a bot
 • MEMO Allowed to read channel memos
 • PROTECTME Allowed to (de)protect him/herself
 • PROTECT Allowed to (de)protect users
 • SET Allowed to set channel settings
 • AUTOOWNER Automatic owner upon join
 • OWNERME Allowed to (de)owner him/herself
 • OWNER Allowed to (de)owner users
 • FOUNDER Allowed to issue commands restricted to channel founders

Τα επίπεδα πρόσβασης είναι συνδεδεμένα με προνόμια πρόσβασης κατά την κρίση του εκάστοτε Ιδρυτή εγγραμμένου καναλιού. Τα προνόμια πρόσβασης δεν συνδέονται με το δικαίωμα ίδρυσης και διαχείρισης όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23 του παρόντα κανονισμού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιδρυτής ορίζει κατά την κρίση του τα επίπεδα πρόσβασης και την αντιστοιχία τους με τα προνόμια πρόσβασης, αλλά και το ότι ο ίδιος ορίζει και επιλέγει τους χειριστές του καθώς και τα προνόμια πρόσβασης τους στο εγγεγραμμένο κανάλι του, απαλλάσσονται της ευθύνης διαχείρισης, οι χειριστές εγγεγραμμένων Καναλιών ανεξαρτήτως επιπέδου πρόσβασης και προνομίου πρόσβασης. Ο ρόλος τους είναι με βάση τον κανονισμό του εκάστοτε καναλιού η διαπίστωση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό αποδεκτής χρήσης και η λήψη των αντίστοιχων αποτρεπτικών και επανορθωτικών μέτρων. Το δικαίωμα διαχείρισης παραμένει στον Ιδρυτή του εκάστοτε εγεγραμμένου καναλιού. Για το δίκτυο όλες οι ενέργειες των χειριστών καναλιών αναγνωρίζονται ως ενέργειες με έγκριση του Ιδρυτή.

Απαλλαγή ευθύνης Ιδρυτών και Χειριστών Καναλιών

Οι Ιδρυτές και Χειριστές εγγεγραμμένων καναλιών έχουν το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, της εποπτείας περιεχομένου που δημοσιεύουν επισκέπτες και εγγεγραμμένοι επισκέπτες στα κανάλια τους. Συνεπώς δεν φέρουν καμία ευθύνη διαρκούς εποπτείας. Ο ρόλος τους είναι με βάση τον κανονισμό του εκάστοτε εγγεγραμμένου καναλιού η διαπίστωση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και η λήψη των αντίστοιχων αποτρεπτικών και επανορθωτικών μέτρων. Οι Ιδρυτές και Χειριστές, είναι εθελοντές, και έχουν και αυτοί προσωπική ζωή, ενδιαφέροντα και υποχρεώσεις. Δεδομένου ότι έχουν και αυτοί τις προτεραιότητές τους, δεν έχουν πάντα την πολυτέλεια του απεριόριστου ελεύθερου χρόνου να παρακολουθούν και να επεμβαίνουν όποτε χρειάζεται. Επιπρόσθετα δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο που μεταδίδουν οι επισκέπτες/εγγεγραμμένοι επισκέπτες και, συνεπώς δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο εκ της αιτίας αυτής. Δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε δυσφήμιση που σχετίζεται με πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύμβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήματος ή για οποιαδήποτε προσβολή ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω του Δικτύου, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε επισκέπτης/εγγεγραμμένος επισκέπτης.

Δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών από τον ίδιο τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο επισκέπτη, επίσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η οποία οφείλεται στο εγγεγραμμένο κανάλι και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν εμπλέκονται σε τυχόν διενέξεις ή διαφορές μεταξύ των επισκεπτών/εγγεγραμμένων επισκεπτών και τρίτων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από ή κατά τη χρήση πρόσβασης στο εγγεγραμμένο κανάλι. Τέλος λόγω της φύσης του IRC και των διάφορων λογισμικών σύνδεσης που υπάρχουν (chat clients) είναι αδύνατον να ασκήσουν έλεγχο για οποιαδήποτε καταγραφή (loging) γίνεται με λογισμικό σύνδεσης. Συνεπώς δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την καταγραφή αυτή ενώ διευκρινίζεται δε ότι τα αρχεία καταγραφής (logs) αυτά δεν αποτελούν αδιάσειστο τεκμήριο καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παρέχουν καμία ασφάλεια παραβίασης (Tamper Proof).

Κεντρικό Κανάλι Δικτύου

Ως επίσημο και κεντρικό κανάλι του δικτύου ορίζεται το κανάλι #nostalgia. Οι επισκέπτες / εγγεγραμμένοι επισκέπτες του Δικτύου θα εισέρχονται σε αυτό, αυτόματα κατά την σύνδεση τους στο Δίκτυο.  Δικαίωμα Χειριστή Καναλιού  στο κανάλι έχουν αυτόματα οι Διαχειριστές Δικτύου και τα ΒΟΤ τους.  Δικαίωμα Χειριστή Καναλιού έχουν επίσης και οι Χειριστές Διακομιστή / Δικτύου με την προϋπόθεση της θετικής εισήγησης του Υπερχειριστή Δικτύου. Οι δόκιμοι Xειριστές Καναλιού λαμβάνουν  halfop (%) μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τους. Απαγορεύονται τα modes Οp (@) και halfop (%) σε τρίτους επισκέπτες/ εγγεγραμμένους επισκέπτες, ενώ κατ’ εξαίρεση μπορεί να δοθεί op/ voice (o/+) σε επίσημο BOT του Δικτύου.

Επίσημο Κανάλι Εξυπηρέτησης

Ως επίσημο κανάλι εξυπηρέτησης/ βοήθειας του δικτύου ορίζεται το κανάλι #Help. Οι Χειριστές / Διαχειριστές Δικτύου θα εισέρχονται αυτόματα στο κανάλι αυτό για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών/εγγεγραμμένων επισκεπτών σε θέματα Δικτύου / IRC.

Δικαίωμα Χειριστή Καναλιού στο κανάλι αυτό έχουν αποκλειστικά και μόνο Δόκιμοι /Χειριστές/Διαχειριστές Δικτύου. Απαγορεύονται τα modes Οp (@) Voices (+) και halfop (%) σε τρίτους επισκέπτες/ εγγεγραμμένους επισκέπτες καθώς και η άσκοπη και χωρίς λόγο παραμονή τους στο κανάλι. 

Επίσημα Κανάλια Δικτύου

Ως επίσημα κανάλια ορίζονται τα κανάλια που συσχετίζονται με την λειτουργία του Δικτύου. Τα κανάλια αυτά δεν έχουν στις πληροφορίες τους Ιδρυτή / Διάδοχο. Καθήκοντα Ιδρυτή στα κανάλια αυτά αναλαμβάνει ο Υπερδιαχειριστής Δικτύου.

Το δίκτυο εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα προστασίας και αποτροπής παράνομων κακόβουλων και απαγορευμένων ενεργειών, σε συνεργασία με Ελληνικούς Ευρωπαϊκούς και  διεθνείς οργανισμούς  αλλά και  με ιδία μέσα.  

 Κατά την σύνδεση σας η IP σας θα ελεγχθεί με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του δικτύου και των επισκεπτών του, για την αποτροπή κακόβουλων παράνομων και απαγορευμένων ενεργειών. Λόγω της φύσης του IRC, που περιλαμβάνει ελεύθερη πρόσβαση από τον οποιοδήποτε με χρήση λογισμικού, με τη σύνδεση σας στο διακομιστή (server) του δικτύου NEWchat, δηλώνετε ρητά ότι αποδέχεστε αυτό τον έλεγχο. 

 Ο έλεγχος γίνεται με online διασύνδεση και διασταύρωση με Ελληνικές, Ευρωπαϊκές, Διεθνείς λίστες ABUSE (RBL) και επιμέρους έλεγχο SOCK 4 / SOCKS 5 / HTTP / HΤTPS PROTOCOL αποκλειστικά σε συγκεκριμένα open ports που συνδέονται με χρήση παράνομου και κακόβουλου λογισμικού, με ειδικά monitors (Hybrid Open Proxy Monitor) κατά την σύνδεση σας.  Τα monitors  αποστέλλουν σχετική ειδοποίηση στους επισκέπτες πριν την έναρξη του ελέγχου.

Απαγορεύεται η  με οποιοδήποτε τρόπο δημοσίευση προσωπικών δεδομένων (διαλόγων και πληροφοριών) που προέρχονται από ιδιωτικές συζητήσεις (private chats) χωρίς την ρητή και ξεκάθαρη  συγκατάθεση του συνομιλητή  σας. 

Η δημοσιοποίηση-κοινοποίηση ιδιωτικής συνομιλίας, χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση και συγκατάθεση αμφοτέρων των συνομιλητών, παραβιάζει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και  αρχές ,όπως είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής ,η προστασία των προσωπικών δεδομένων και φυσικά το απόρρητο των επικοινωνιών. Η παράβαση συνιστά ποινικό αδίκημα. Το  άρθρο 19, § 1 του Συντάγματος αναφέρεται στο απόρρητο των επιστολών και της επικοινωνίας, το οποίο και είναι απαραβίαστο. H παραβίαση επιφέρει μόνιμο αποκλεισμό πρόσβασης από το δίκτυο και απαγόρευση χρήσης όλων των συσχετισμένων εγγεγραμμένων ψευδωνύμων / καναλιών.

Απαγορεύεται η χρήση υπηρεσιών τρίτων για απόκρυψη IP. Καθώς στην περίπτωση αυτή οι εγγεγραμμένοι επισκέπτες χρησιμοποιούν μαζικά μοιραζόμενες (Shared) διευθύνσεις πρωτοκόλλου IP του παρόχου της υπηρεσίας.

Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην διαχείριση του Δικτύου. Οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου IP των υπηρεσιών αυτών θα αποκλείονται μόνιμα και χωρίς καμία προειδοποίηση. Υπενθυμίζεται ότι τo δίκτυο παρέχει αυτόματα απόκρυψη IP σε όλους τους επισκέπτες.

BNC επιτρέπονται μόνο με άδεια Υπερχειριστή / Διαχειριστή Δικτύου/ Υπερδιαχειριστη.

Με την προϋπόθεση ότι εγγεγραμμένος επισκέπτης δεν έχει απασχολήσει δίκτυο με την συμπεριφορά του και ότι η διεύθυνση πρωτοκόλλου IP του bnc δεν είναι μοιραζόμενη (Shared).  Οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου IP των άνευ άδειας υπηρεσιών αυτών θα αποκλείονται μόνιμα και χωρίς καμία προειδοποίηση. 

Απαγορεύεται ρητά η χρήση Open Proxy / Open VPN.

Η χρήση απαγορευμένων μεθόδων στοιχειοθετεί παράνομη πρόσβαση στο δίκτυο κατά το 370Γ παράγραφος 2 του 4411/2016 και επιφέρει με επιφύλαξη άσκησης παντός νόμιμου δικαιώματος, αυτόματο / μόνιμο αποκλεισμό πρόσβασης απο το δίκτυο και απαγόρευση χρήσης όλων των συσχετισμένων εγγεγραμμένων ψευδωνύμων / καναλιών.

Απαγορεύεται ρητά η δόλια και σκόπιμη χρήση μεθόδου Router Reset (επανεκκίνηση εξοπλισμού)  αλλαγής IP από τον πάροχο, με σκοπό την καταχρηστική προσπέλαση αποκλεισμού πρόσβασης που έχει τεθεί από τους Χειριστές/Διαχειριστές του Δικτύου.

Η χρήση απαγορευμένων μεθόδων στοιχειοθετεί παράνομη πρόσβαση στο δίκτυο κατά  το 370Γ παράγραφος 2 του 4411/2016 και επιφέρει με επιφύλαξη άσκησης παντός νόμιμου δικαιώματος, αυτόματο / μόνιμο αποκλεισμό πρόσβασης από το δίκτυο και απαγόρευση χρήσης όλων των συσχετισμένων εγγεγραμμένων ψευδωνύμων / καναλιών.

 Καθίσταται σαφές ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση μεθόδων ή λογισμικού για προσπέλαση αποκλεισμού πρόσβασης που έχει τεθεί από το δίκτυο, ακόμη και αν δεν αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση της πρόσβασης για οποιουδήποτε είδους εμπορικούς, προωθητικούς, διαφημιστικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα απαγορεύονται οι κάθε είδους πωλήσεις , οικονομικές συναλλαγές , καθώς και η παντός είδους παροχή  υπηρεσιών. 

Περαιτέρω απαγορεύεται  η  αποστολή μηνυμάτων για εμπορικούς, αλλά και προωθητικούς, διαφημιστικούς σκοπούς παντός είδους (spamming). Καθίσταται σαφές ότι η μη ζητηθείσα ηλεκτρονική επικοινωνία αποτελεί ποινικό αδίκημα και ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις περί προστασίας της προσωπικότητας (άρθρα 94Α Συντάγματος, 57-59 και 914 επ. ΑΚ) και από το άρθρο 11 του Νόμου  3471/2006. Σύμφωνα με την  παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006 “περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η παραβίαση του κανονισμού, με επιφύλαξη άσκησης παντός νόμιμου  δικαιώματος, επιφέρει μόνιμο αποκλεισμό πρόσβασης από το δίκτυο και απαγόρευση χρήσης όλων των συσχετισμένων εγγεγραμμένων ψευδωνύμων / καναλιών.

Οι παράνομες, κακόβουλες ή απαγορευμένες ενέργειες, η χρήση παράνομων, κακόβουλων ή και απαγορευμένων μεθόδων, η χρήση παράνομου, κακόβουλου ή και απαγορευμένου λογισμικού, με σκοπό:

 • Επίθεση κατά της  βάσης δεδομένων (services) του δικτύου, των διακομιστών αλλά και του δικτύου συνολικά, με οποιονδήποτε τροπο
 • Η επίθεση με οποιοδήποτε τρόπο μεμονωμένα η μαζικά κατά των χειριστών/διαχειριστών του δικτύου είναι και θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση στο δίκτυο. Η επίθεση με οποιονδήποτε τρόπο μεμονωμένα η μαζικά κατά των επισκεπτών/εγγεγραμμένων επισκεπτών είναι και θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση στο δίκτυο. Καθίσταται σαφές ότι οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου ίντερνετ (IP) με dns record από το domain  ΙRCN.GRαποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του δικτύου.
 • Παρακώλυση λειτουργίας του δικτύου με οποιοδήποτε τρόπο κατά το άρθρο 292Β παράγραφος 1 του νόμου 4411/2016
 • Παράνομη πρόσβαση στο δίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο κατά το άρθρο 370Γ παράγραφος 2 του 4411/2016

Όπως ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία αλλά και τον  νόμο  4411/2016 ΦΕΚ 142/Α/3-8-2016  που  ενσωματώνει την κοινοτική οδηγία 2013/40/ΕΕ, επιφέρουν με επιφύλαξη άσκησης παντός νόμιμου δικαιώματος, αυτόματο / μόνιμο αποκλεισμό πρόσβασης  από το δίκτυο και απαγόρευση χρήσης όλων των συσχετισμένων εγγεγραμμένων ψευδωνύμων / καναλιών.

Ασφάλεια – Ευθύνη – Δεοντολογία Επισκεπτών και Εγγεγραμμένων Επισκεπτών

 • Ο Επισκέπτης/ Εγγεγραμμένος Επισκέπτης θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του συστήματος και του εξοπλισμού του που χρησιμοποιεί για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο καθώς και για κάθε παράβαση, ή αναρμόδια χρήση τους ή γνωστοποίηση από τον ίδιο εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Ο Επισκέπτης/Εγγεγραμμένος Επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη τήρησης της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
 • Ο Επισκέπτης/ Εγγεγραμμένος Επισκέπτης αναγνωρίζει ότι το ΙΝΤΕΡΝΕΤ είναι ανοιχτό περιβάλλον, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων/ δεδομένα που ανταλλάσσει με άλλους επισκέπτες και ότι παρά τα τεχνικά μέτρα που έχει λάβει το δίκτυο, οφείλει να ενεργεί με υπερβολική επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ατομικής ασφάλειας.
 • Η προσωπική επίθεση προς άλλους επισκέπτες/εγγεγραμμένους επισκέπτες ή χειριστές και διαχειριστές Δικτύου ή και το περιεχόμενο με σκοπό την πρόκληση οργισμένης αντίδρασης (flame baiting). Συγκεκριμένα, η χρήση απρεπών, υβριστικών εκφράσεων, οι προσβολές, η δυσφήμιση, ο χλευασμός, η επιθετική ειρωνεία και κάθε είδους προσωπικής προσβολής οδηγούν σε αποκλεισμό πρόσβασης ή επιβολή πρόσθετων αποτρεπτικών μέτρων από το δίκτυο κατά την κρίση των χειριστών/διαχειριστών δικτύου.
 • Οι προσωπικές διαμάχες και διαφορές μεταξύ των επισκεπτών/εγγεγραμμένων επισκεπτών δεν αφορούν το Δίκτυο και δεν μπορούν να επηρεάζουν την λειτουργία του. Οι Χειριστές/Διαχειριστές Δικτύου δεν είναι διαιτητές και δεν θα επεμβαίνουν σε καμία περίπτωση εφόσον δεν παραβιάζεται καποιος κανονισμός του δικτύου. Καθίσταται σαφές επίσης  ότι σε περίπτωση που προσωπική διαμάχη μεταξύ επισκεπτών/εγγεγραμμένων επισκεπτών δημιουργεί πρόβλημα στο Δίκτυο, θα αποκλείεται η πρόσβαση σε όλους τους εμπλεκομένους κατά την κρίση των χειριστών/διαχειριστών δικτύου.
 • Δεδομένου ότι το Δίκτυο δεν απαιτεί ούτε δύναται να επιβεβαιώνει τα πραγματικά στοιχεία των επισκεπτών/ εγγεγραμμένων επισκεπτών, σε περίπτωση νομικής εμπλοκής δυο ή περισσοτέρων μερών με αφορμή λεγόμενα ή πράξεις μέσα από το Δίκτυο, το μόνο στοιχείο που μπορεί να δοθεί, αποκλειστικά και μόνο εφόσον ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, είναι η διεύθυνση πρωτοκόλλου internet (IP)  η οποία χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση. Το δεδομένο αυτό θεωρείται ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ, και δίνεται αποκλειστικά κατόπιν της προσκόμισης του απαραίτητου ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ, από τον εκάστοτε θιγόμενο/ενδιαφερόμενο Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα εμπλέκονται οι Χειριστές/Διαχειριστές Δικτύου σε όποια νομική διαμάχη.

Ευθύνη & Δεοντολογία Χειριστών και Διαχειριστών Δικτύου

Οι Χειριστές / Διαχειριστές  Δικτύου έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν και να τηρούν πιστά και χωρίς διακρίσεις τον παρόντα κανονισμό, τον εσωτερικό κανονισμό καθώς και την Δήλωση απορρήτου και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Δικτύου. Οφείλουν να αντιμετωπίζουν τους επισκέπτες και εγγεγραμμένους επισκέπτες με ευγένεια και σεβασμό,  να ενθαρρύνουν τον υγιή διάλογο και επικοινωνία στο Δίκτυο και να επιδεικνύουν την πρέπουσα ψυχραιμία και κρίση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η κατάχρηση της ιδιότητας  οδηγεί σε πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Δικτύου. Επίσης καθίσταται απολύτως σαφές οτι το επιχείρημα της παλαιότητας ή της παλαιότερης ιδιότητας είναι ανίσχυρο και άνευ αξίας.

Δήλωση απορρήτου και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 • Για το δίκτυο η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο  σε ένα τόσο ανοικτό περιβάλλον όσο το IRC, αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των επισκεπτών μας.

 Είναι πολύ σημαντική για εμάς αυτή η ισχυρή δέσμευση να είναι ξεκάθαρη σε όλους τους επισκέπτες μας. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε την παρούσα  “Δήλωση απορρήτου – προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” που περιγράφει και επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα καταχωρούμε, πως τα διαχειριζόμαστε και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν .

Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει δωρεάν χρήση ιδιωτικού συστήματος τηλεδιάσκεψης (chat) μέσω διαδικτύου.

Προσωπικά δεδομένα που καταχωρούμε στην βάση μας

 Το Δίκτυο καταχωρεί και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας του ως πληροφοριακό σύστημα, συγχρονισμένης τηλεδιάσκεψης . Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από τους επισκεπτες μας ,για παράδειγμα, όταν ένας νέος  επισκέπτης κάνει κατοχύρωση ψευδωνύμου ή όταν ένας επισκέπτης μας αποστείλει ή υποβάλλει ένα αίτημα υποστήριξης.  Σε κάθε περίπτωση καταχώρησης δεδομένων προηγείται σαφής και ρητή αποδοχή από την πλευρά του χρήστη με την σύνδεση του στο δίκτυο μέσω MOTD, με την εντολή  /nickserv confirm  όταν γίνει κατοχύρωση ψευδωνύμου, επαναφορά κωδικού και μεταβολή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τέλος με την συναίνεση και αποδοχή των όρων κατά την αποστολή αιτήματος  υποστήριξης.

Προαιρετικά μπορεί ο εγγεγραμμένος επισκέπτης να απενεργοποιήσει την προεπιλεγμένη απόκρυψη για τους υπόλοιπους επισκέπτες για τα ακόλουθα

Email

Στην περίπτωση απενεργοποίησης με εντολή του εγγεγραμμένου επισκέπτη τα προσωπικά δεδομένα  (email) είναι αμέσως ορατά στους υπόλοιπους επισκέπτες μέσω της εντολής /nιckserv info

 Ο εγγεγραμμένος επισκέπτης μπορεί να ορίσει τι θα είναι ορατό η όχι προς τους άλλους επισκέπτες μέσω της εντολής

Syntax: /nickserv SET HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}

Στα δεδομένα που καταχωρούμε περιλαμβάνονται τα εξής:

 •  Την διεύθυνση πρωτοκόλλου (internet) IP και λόγω της φύσης των Clients του IRC που απαιτούν την προεπιλογή του κατά την σύνδεση,  το ψευδώνυμο (nickname) κατά την σύνδεση στο δίκτυο.

Η πρόσβαση στο δίκτυο καταγράφεται με σκοπό την κατάρτιση αναλύσεων ασφαλείας, καθώς και για την προστασία έναντι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Με εξαίρεση τη διεύθυνση IP, και το ψευδώνυμο κανένα προσωπικό δεδομένο δεν συλλέγεται ή χρησιμοποιείται για τους παραπάνω σκοπούς. Οι διευθύνσεις IP εξετάζονται μόνο σε περίπτωση κακόβουλης/παράνομης χρήσης της πρόσβασης ή επίθεσης στον κυβερνοχώρο του δικτύου και είναι διαθέσιμες μόνο στις Ελληνικές και  Ευρωπαϊκές κρατικές αρχές. Τα δεδομένα καταγραφής διαγράφονται τακτικά.  

 •  Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά την διαδικασία κατοχύρωση ψευδωνύμου, την μεταβολή συσχέτισης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κατοχυρωμένο ψευδώνυμο ή κατά την αποστολή αιτήματος υποστήριξης με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αιτήματος υποστήριξης.
 • Διαπιστευτήρια. Καταχωρούμε κρυπτογραφημένα διαπιστευτήρια, που χρησιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας κατοχυρωμένου ψευδωνύμου. Τα διαπιστευτήρια καταχωρούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή με τον αλγόριθμο SHA256.  Το δίκτυο δεν γνωρίζει  το περιεχόμενο των διαπιστευτηρίων, για τον λόγο αυτό απαιτείται η σύνδεση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το καταχωρημένο ψευδώνυμο σας. Η επαναφορά διαπιστευτηρίων μπορεί να γίνει μόνο μέσω του συνδεδεμένου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από εσάς.

To δίκτυο δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με οποιοδήποτε τρίτο, εκτός από τις Ελληνικές και  Ευρωπαϊκές κρατικές αρχές, εφοσoν ζητηθούν νομίμως. Ενώ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SHA 256 για τα διαπιστευτήρια, παρέχει ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση SSL και δυνατότητα σύνδεσης χωρίς διαπιστευτήρια , με διασύνδεση FINGERPRIΝΤ και χρήση ατομικού (self-signed) πιστοποιητικού SSL  (Passwordless Login) στους εγγεγραμμένους επισκέπτες. H IP του επισκέπτη δεν είναι ορατή σε άλλους επισκέπτες και ειδικότερα για τους εγγεγραμμένους επισκέπτες η απόκρυψη στοιχείων (email) είναι προεπιλεγμένη κατά την εγγραφή. Για την κατοχύρωση ψευδωνύμου ως εγγεγραμμένος επισκέπτης απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Για την σύνδεση σας με SSL (port +6699) χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο κρυπτογράφησης  TLSv1.2 / TLSv1.3

Recommended Cipher Suite TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

Key Exchange Algorithm (ECDHE) Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral

Authentication/Digital Signature Algorithm (ECDSA) Edwards-curve Digital Signature Algorithm

Bulk Encryption Algorithm (AES-256-GCM) Military Grade, Advanced Encryption Standard with Galois Counter Mode and 256 bit key (14 rounds)

Message Authentication Code Algorithm (SHA-384) SHA-2 384-bit Hashing Algorithm

Recommended Cipher Suite TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384

Όλες οι SSL συνδέσεις προσφέρουν τέλειο εμπιστευτικό απόρρητο χάρη στο Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral (ECDHE).

Επομένως, οι συνεδρίες είναι αδύνατο να αποκρυπτογραφηθούν από τρίτους.

Προφέρουμε διασύνδεση SSL/TLS Client certificate με TLS Certificate Fingerprint  μέσω της εντολής:

/nickserv cert add <nickname> <fingerprint>

Χρησιμοποιούμε SHA256 one-way Password Hashing (Ασφαλή Αλγόριθμο Κατακερματισμού 256-bit) για αυτόματη κρυπτογραφική ασφάλεια κωδικών.

Εφαρμόζουμε απόκρυψη διεύθυνσης πρωτοκόλλου ίντερνετ (IP) για τους επισκέπτες μας σε όλα τα ports

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι ο περίσκεπτης να διαφωνήσει με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από το δίκτυο ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεση του. Ωστόσο, όποτε απαιτείται από υποχρεωτικό νόμο το δίκτυο θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή όποτε τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται, έτσι ώστε οι διαχειριστές του δικτύου να διεκδικήσουν ή να υπερασπιστούν τον εαυτό τους έναντι νομικών αξιώσεων.

Τόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Το δίκτυο δεν έχει νομική μορφή, αποτελείται από ιδιωτικούς διακομιστές εθελοντών που βρίσκονται στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς τοποθεσίες Οι επεξεργασίες πραγματοποιούνται σε υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud infrastructure) σε Ελληνικά data centers.

Τρόπος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών

Οι εγγεγραμμένοι επισκέπτες του δικτύου μπορούν ανά πάσα στιγμή να μεταβάλουν πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα τους από το δίκτυο αλλά και να τα διορθώσουν μέσω της εντολής:

/nickserv set

Οι εγγεγραμμένοι επισκέπτες τέλος μπορούν να διαγράψουν από το δίκτυο τα  Προσωπικά Δεδομένα τους με την χρήση της εντολής nickserv drop και chanserv drop, για την διαγραφή ψευδωνύμου/καναλιού. Το δίκτυο μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα πλήρως μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση ή αν δεν έχει άλλο έννομο δικαίωμα για να τα διατηρήσει.

Ασφαλώς αν αποσταλεί αίτημα διαγραφής των δεδομένων ενός εγγεγραμμένου επισκέπτη τότε όλα τα κατοχυρωμένα κανάλια και ψευδώνυμα του επισκέπτη διαγράφονται.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή διευκρίνηση χρειάζεται, οι επισκέπτες μπορούν να επικοινωνήσουν ανά πάσα στιγμή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected] ή μέσω του συστήματος υποστήριξης http://support.NEWchat.gr καθορίζοντας τις πληροφορίες ή τις δραστηριότητες επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά τους, τη μορφή με την οποία θέλουν αυτές τις πληροφορίες και το εάν τα Προσωπικά Δεδομένα θα σταλούν σε αυτούς ή σε άλλον παραλήπτη. Το αίτημα θα εξεταστεί προσεκτικά και θα συζητήσουμε με τον επισκέπτη την καλύτερη εκπλήρωσή του.

Αποκλεισμός Ευθύνης

 • Το Δίκτυο και κατ’ επέκταση οι Χειριστές και Διαχειριστές του συνολικά, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ή βλάβη υποστεί ο χρήστης και/ή οποιοσδήποτε τρίτος από την προσωρινή και/ή μόνιμη διακοπή της πρόσβασης και δεν εγγυάται ότι η παροχή της πρόσβασης θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλισμένη, χωρίς  λάθη ή ότι η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη καθ’ οιονδήποτε χρόνο.
 • Το Δίκτυο και κατ’ επέκταση οι Χειριστές και Διαχειριστές του συνολικά, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο που μεταδίδουν οι επισκέπτες/εγγεγραμμένοι επισκέπτες και, συνεπώς δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο εκ της  αιτίας αυτής. και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που  χρησιμοποιείται η  πρόσβαση κατά τρόπο προσβλητικό καταχρηστικό, άτιμο, άσεμνο, ενοχλητικό και γενικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο οποίος αντίκειται στα χρηστά ήθη και/ή στην νομοθεσία και/ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.
 • Το Δίκτυο και κατ’ επέκταση οι Χειριστές και Διαχειριστές του συνολικά, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε δυσφήμιση που σχετίζεται με πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύμβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήματος ή για οποιαδήποτε προσβολή ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω του Δικτύου, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε επισκέπτης/εγγεγραμμένος επισκέπτης.
 • Το Δίκτυο και κατ’ επέκταση οι Χειριστές και Διαχειριστές του συνολικά, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η οποία οφείλεται στο Δίκτυο και σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν εμπλέκονται σε τυχόν διενέξεις ή διαφορές μεταξύ των επισκεπτών/εγγεγραμμένων επισκεπτών και τρίτων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από ή κατά τη χρήση πρόσβασης του Δικτύου.
 • Το Δίκτυο και κατ’ επέκταση  οι Χειριστές και Διαχειριστές του συνολικά, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δημοσίευση προσωπικών πληροφορίων από τον ίδιο τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο επισκέπτη και αυτό περιλαμβάνει και την μεταβολή της απόκρυψης από τον ίδιο τον επισκέπτη αλλά και πληροφορίες που έχει μοιραστεί ο επισκέπτης με τρίτους επισκέπτες. Επίσης δεν ευθύνονται για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών από τον Εγγεγραμμένο Επισκέπτη ή από πρόσωπα που συνδέονται με τον Εγγεγραμμένο Επισκέπτη με οποιαδήποτε σχέση (συγγένεια, φιλική, αντιπροσώπευση κλπ.), που θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόσβαση, επεξεργασία διαχείριση, χρήση κλπ. από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους των προσωπικών του δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα εφαρμογή ή από μη εξουσιοδοτημένη χρήση το εγγεγραμμένου ψευδωνύμου και κωδικού πρόσβασης.
 • Το Δίκτυο και κατ’ επέκταση  οι Χειριστές και Διαχειριστές του συνολικά, λόγω της φύσης του IRC και των διάφορων λογισμικών σύνδεσης που υπάρχουν (chat clients) είναι αδύνατον να ασκήσουν έλεγχο για οποιαδήποτε καταγραφή (loging)  γίνεται με λογισμικό σύνδεσης. Συνεπώς δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την καταγραφή αυτή ενώ διευκρινίζεται δε ότι τα αρχεία καταγραφής (logs) αυτά δεν αποτελούν αδιάσειστο τεκμήριο καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παρέχουν καμία ασφάλεια παραβίασης (Tamper Proof).
 • Οι Χειριστές και Διαχειριστές του Δικτύου συνολικά. έχουν το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, της εποπτείας των πληροφοριών που δημοσιεύουν επισκέπτες και εγγεγραμμένοι επισκέπτες στο δίκτυο. Συνεπώς δεν φέρουν καμία ευθύνη διαρκούς εποπτείας. Ο ρόλος τους είναι κατά την απόλυτη κρίση τους η διαπίστωση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό αποδεκτής χρήσης και η λήψη των αντίστοιχων αποτρεπτικών και επανορθωτικών μέτρων. Οι Διαχειριστές και  Χειριστές, είναι εθελοντές, και έχουν και αυτοί προσωπική ζωή, ενδιαφέροντα και υποχρεώσεις. Δεδομένου ότι έχουν και αυτοί τις προτεραιότητές τους,  δεν έχουν πάντα την πολυτέλεια του απεριόριστου ελεύθερου χρόνου να παρακολουθούν και να επεμβαίνουν όποτε χρειάζεται. 

 

Τροποποίηση / Αναθεώρηση

 • Η παροχή της πρόσβασης υπόκειται στην πολιτική, πρακτική και διαδικασίες των Διαχειριστών του δικτύου.
 • Το δίκτυο  δικαιούται, να προβεί σε τροποποίηση και/ή αναθεώρηση των Όρων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
 • Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων όρων αποδεκτής χρήσης και πρόσβασης ακυρωθεί με απόφαση δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

 Δίκαιο / Δικαιοδοσία / Επίλυση Διαφορών

 • Η πρόσβαση και οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει δυνάμει της χρήσης της πρόσβασης και/ή λόγω της εφαρμογής των παρόντων όρων θα έχουν τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών

  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Ευχαριστούμε, το δίκτυο  Greek IRC Network/GrNet, που μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε  το  Policy τους. 

Το Greek IRC Netwοrk γνωστό και ως GRΝet είναι το πρώτο και το πιο μεγάλο IRC δίκτυο στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 1996 από 8 άτομα που είχαν την καλή διάθεση να προσφέρουν και σε άλλους ένα κομμάτι της δημιουργίας τους, με σκοπό να ενώσουν τους Έλληνες ανά τον κόσμο και να δώσουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν, γρήγορα και με ευκολία μέσα από τα κανάλια του.

Kαρδιά του Δικτύου, ήταν πάντα μια ομάδα από φίλους, με τα μέλη της ομάδας να μεταβάλλονται με την πάροδο των ετών.

Το δίκτυο όμως ανέκαθεν ήταν οι χρήστες του.

Στις προ social media εποχές έφτασε να εξυπηρετεί χιλιάδες χρήστες ταυτόχρονα προφέροντας εναν τόπο συνάντησης Ελλήνων του εξωτερικού με τους φίλους τους και την οικογένειά τους στην Ελλάδα. Με δεκάδες Servers εντός και εκτός Ελλάδας 

Το μέλλον του δικτύου το καθορίζουν πάντα οι διαχειριστές της κεντρικής ομάδας του, έτσι τον Ιανουάριο του 2021 αποφασίστηκε η αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δικτύου με νέες σύγχρονες δυνατότητες (νέο IRCD , νέα Services)  και η αλλαγή του domain από irc.gr σε ircn.gr με νέο λογότυπο, για συμβολικούς λόγους αλλά και για πρακτικούς που αφορούσαν αποδέσμευση μετά από 25 χρόνια των  Υπερδιαχειριστών SotirakiS και BILIAS από τις όποιες διαδικασίες συντήρησης του Δικτύου, 

Την σκυτάλη πήρε η  ομάδα Διαχειριστών που δήλωσαν πρόθεση να συνεχίσουν :  Boldtrick , Yanni ,  Locke , MaGoS, sportbilly και εξέλεξαν ως νέο Υπερδιαχειριστή τον MaGoS.

Με την είσοδό σας στο δίκτυο μπορείτε να συνομιλήσετε με τους χρήστες που βρίσκονται σε αυτό, να δημιουργήσετε έναν δικο σας χώρο ομιλίας, το δικό σας κανάλι, και παράλληλα να ανταλλάξετε απόψεις και ιδέες μέσα στα υπάρχοντα κανάλια. 

Παρακάτω είναι οι servers που αποτελούν σήμερα το Greek IRC Network

eos.ircn.gr, Ηράκλειο Κρήτη ,  admin: MaGoS, SSL port +6699

blue.ircn.gr . London UK, admin: MaGoS, SSL port +6699

red.ircn.gr, Chicago, USA, admin: MaGoS, SSL port +6699

koala.ircn.gr, Sydney, Australia, admin: MaGoS, SSL port +6699

iris.ircn.gr, Netherlands, admins: Locke, Boldtrick, SSL port +6699

nefeli.ircn.gr, Munich Germany, admin: sportbilly, SSL port +6699

το site του δικτύου https://ircn.gr/

Skip to content