Βασικές εντολές IRC

(Οι εντολές συντάσσονται με / μπροστά)

Nick [ψευδώνυμο] Ορίζει το ψευδώνυμό σας.

Join [κανάλι] Μπαίνετε σε ένα κανάλι.

Part [κανάλι] Βγαίνετε από ένα κανάλι.

Query [ψευδώνυμο] Ξεκινάει μία προσωπική συνομιλία με τον χρήστη.

Whois [ψευδώνυμο] Εμφανίζει πληροφορίες του χρήστη.

List Εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα κανάλια του IRC Server.

Links Εμφανίζει όλους τους διαθέσιμους IRC Servers.

Motd Εμφανίζει τους κανόνες λειτουργίας του IRC Server.

Admin Εμφανίζει τον διαχειριστή του IRC Server.

Kick [κανάλι] [ψευδώνυμο] Απομακρύνει προσωρινά έναν χρήστη από το κανάλι.

Away [κείμενο-μηνύματος] Ορίζει ένα μήνυμα απουσίας το οποίο εμφανίζεται στις πληροφορίες του ψευδωνύμου.

Away Αφαιρεί το μήνυμα απουσίας.

Invite [ψευδώνυμο] [κανάλι] Προσκαλεί έναν χρήστη στο κανάλι.

Topic [κανάλι] [κείμενο-μηνύματος] Αλλάζει το θέμα του καναλιού.

Me [κείμενο-μηνύματος] Στέλνει μήνυμα σε ένα κανάλι ή ψευδώνυμο.

Ame [κείμενο-μηνύματος] Στέλνει μήνυμα σε όλα τα κανάλια που βρίσκεστε.

Mode [κανάλι] +o [ψευδώνυμο] Δίνει προσωρινό op(@) σε έναν χρήστη στο κανάλι.

Mode [κανάλι] -o [ψευδώνυμο] Αφαιρεί το προσωρινό op(@) σε έναν χρήστη στο κανάλι.

Mode [κανάλι] +v [ψευδώνυμο] Δίνει προσωρινό voice(+v) σε έναν χρήστη στο κανάλι.

Mode [κανάλι] -v [ψευδώνυμο] Αφαιρεί το προσωρινό voice(+v) σε έναν χρήστη στο κανάλι.

Ignore [ψευδώνυμο] Προσθέτει το ψευδώνυμο/διεύθυνση IP στη λίστα αγνόησης.

Ignore -r [ψευδώνυμο] Διαγράφει το ψευδώνυμο/διεύθυνση IP από τη λίστα αγνόησης.

 

Για ερωτήσεις/βοήθεια μπορείτε να απευθυνθείτε στο κανάλι #help.